HOE WERKT HET?

Op deze pagina zal ik mijn werkwijze binnen Praktijk Kijk Op! kort toelichten, zodat een ieder een duidelijk beeld heeft van mijn werkzaamheden en de manier waarop ik probeer kinderen en/of de ouders te helpen.

INTAKE

INTAKE

Allereerst zal er een kennismaking plaatsvinden in de vorm van een intakegesprek. Daarin maken we verwachtingen naar elkaar duidelijk, zodat een ieder een duidelijk beeld heeft van elkaar en Praktijk Kijk Op! in z'n geheel.

PLAN VAN AANPAK

PLAN VAN AANPAK

Als uit het intakegesprek blijkt dat jullie verder willen, volgen er doorgaans drie sessies met het kind. Door te werken met verschillende werkvormen, zoals spel, knutselen, tekenen en ontspanningsoefeningen, werken kinderen tijdens de drie sessies aan de persoonlijke doelen en/of hulpvraag. Na de derde sessie is er een tussentijdse evaluatie waarin ik de hulpvraag en het te bereiken doel vaststel. Hierbij maak ik vervolgens een plan van aanpak.

MIJN HULP

MIJN HULP

Helpen doe ik met verschillende werkvormen. Zoals spel, tekenen, knutselen en gesprekken. Ook werk ik met de methode Kids' Skilss, die Ben Furman uit Finland voor kinderen heeft ontwikkeld. Dit is een prachtige, oplossingsgerichte methode om problemen die kinderen ervaren om te zetten in vaardigheden die nog geleerd kunnen worden.

MIJN WERKWIJZE

MIJN WERKWIJZE

Praktijk voor Kind en Gezin maakt tijdens ieder gesprek enthousiast gebruik van Kids' Skills, omdat het tot een hele positieve sfeer leidt. Het prikkelt ook de nieuwsgierigheid. Het kind gaat geloven in eigen kunnen en krijgt steeds meer zelfvertrouwen. Ouders slaken regelmatig een zucht van opluchting en zien weer perspectief.