WAT IS HET DOEL?

Het doel van Praktijk voor Kind en Gezin “Kijk Op!” is inzicht bieden, ondersteunen en begeleiden naar verbetering. Het belangrijkste is dat eigen hulpbronnen van het kind worden aangesproken en dat oplossingen en mogelijkheden hun weg vinden. Werken aan wat wél kan! Dit kan via het intensief één op één werken met het kind, of door handvatten te bieden aan ouders.

WAT DOE IK ALS KINDERCOACH?

Als kindercoach kijk ik met het kind mee. Daarmee ga ik op zoek naar de oplossingen in het kind zélf. Hiermee help ik dus het kind zijn mogelijkheden en kwaliteiten te ontdekken. Bijvoorbeeld door creatief en/of spelend aan de slag te gaan met het kind. Een kindercoach gaat ook met het kind in gesprek. Op die manier kan ik de ouder(s) van het kind aanknopingspunten bieden.